Betónové zvodidlá NEW JERSEY a žľaby z čerstvého betónu zhotovené na stavbe

Zvodidla

V rámci projektu D4R7, ktorým sa pomaly končí vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska, bolo realizovaných niekoľko zaujímavých konštrukcií. Dnes sa pochválime zhotovovaním monolitických odvodňovacích žľabov a monolitických zvodidiel.

Zhotoviteľ projektu D4R7 tieto konštrukcie realizoval strojovo. Potreboval na to iba vhodné stroje, partiu skúsených ľudí a pravidelné dodávky kvalitného betónu, ktorý navrhli a odladili šikovní technológovia, a so srdcom miešali pracovníci ZAPY na troch betonárňach zapojených do projektu.

Napriek tomu, že to podľa obrázkov vyzerá veľmi jednoducho, že betón sa na stavbu dovezie domiešavačmi, že sa nasype do stroja, že stroj sa hýbe a zostáva za ním hotový odvodňovací žľab alebo zvodidlo, až také ľahké to nebolo. V oboch prípadoch ide o prevzdušnený betón rôznych pevnostných tried, odolný voči striedavému pôsobeniu mrazu a rozmrazovania s rozmrazovacími prostriedkami, vyrábaný z kameniva s Dmax16 v konzistencii s maximálnym sadnutím 20 mm.

Zodpovedná príprava a prístup nám umožnili vyrábať a dodávať niečo, čo možno ani ako pekný betón na prvý pohľad nevyzerá, ale z čoho sa za pár minút stane konštrukcia, ktorá veľmi rýchlo začne plniť svoj účel a je možné na nej nechať svoj otlačok prsta. Doslova.

O rozsahu tohto projektu a špeciálne týchto prác svedčí aj to, že od začiatku výstavby sme dodali viac ako 4.000 m3 betónu pre odvodňovacie žľaby a 16.500 m3 betónu pre zvodidlá. Skúste si vypočítať dĺžku zatiaľ zhotovených zvodidiel, ak viete, že plocha prierezu zvodidla je 0,5 m2.