Betónová konštrukcia na zasúvanie

Betónová konštrukcia na zasúvanie

Sú stavby, ktoré vždy dokážu prekvapiť a vytrhnúť nás (technológov) z letargie. V rámci výstavby bratislavského obchvatu sme dodávali betón na niekoľko konštrukčných druhov mostov. Vyrábali sme prevzdušnené betóny pevnostných tried C 30/37 a C 35/45 na zhotovenie jednoduchých betónových dosiek, aj neprevzdušnené betóny pevnostných tried C 35/45 a C 40/50 na zmonolitnenie betónových nosníkov pre mosty rôznych rozpätí. Nový most cez Dunaj - Lužný most (názov dostal po internetovom hlasovaní), na ktorý sme dodávali betón C 50/60 s pevnosťou 33 MPa po 16-tich hodinách, bol zhotovovaný betonážou komorového jadra, najprv pomocou výsuvnej skruže (najväčšej v Európe), potom technológiou letmej betonáže z hlavných pilierov, k jadru sa neskôr dobetónovali konzoly podopierané šikmými vzperami. A keď sa nám zdalo, že nás už stavba nemá čím prekvapiť, prišla požiadavka na betón C 50/60 – XC4, XD3, XF4 na zhotovenie šikmého rámového mosta, ktorý bude zasunutý pod jestvujúcu frekventovanú železničnú trať.

V praxi to znamenalo, že vedľa železničnej trate sa postupne zhotoví betónová doska, steny a strop z betónu danej špecifikácie, takto vznikne rám, ktorý sa pomocou vodorovných piestov zasunie pod odkopané koľajnice a dostane na určené miesto. Aké jednoduché...

C 50/60 – XF4. Betón s charakteristickou kockovou pevnosťou v tlaku 60 MPa. Betón odolný voči 150 cyklom striedavého zmrazovania a rozmrazovania. Betón odolný voči 100 cyklom pôsobenia vody a chemických rozmrazovacích látok na jeho povrch. Obyčajný cement CEM I 42,5 R. Bez mikrosiliky. Bez prevzdušňujúcej prísady. Aké jednoduché...

Bolo treba spracovať skúšku typu. Betón sme vyrobili priamo na betonárni, viac ako 100 litrov betónu sme dali do plastových aj kovových foriem na zhotovenie potrebných skúšobných telies. Pri skúškach sme sa rozhodli dopriať mu v tom slanom kúpeli o 50 cyklov viac. Všetko vyšlo.

Počas betonáží nenastali vážnejšie problémy a môžeme (možno trochu neskromne, ale pravdivo) konštatovať, že aj toto dielo dopadlo výborne, aj tu sme ukázali svoju profesionalitu, aj tu boli ľudia na stavbe s našou prácou spokojní.

Nabudúce Vám ukážeme, ako to zasunuli...
 

 

Objednat beton

Vyberte nejbližší pobočku a odešlete objednávku

Objednat beton

Produkty a služby

Bežné betóny, špeciálne betóny, doprava a čerpanie, kamenivo

Viac