News

20.07.2022

Radi by sme vám ukázali niekoľko mesiacov úspešnej výroby špeciálneho produktu ZAPA QCC z našej betonárne v

31.03.2022

Stará administratívna budova v Banskej Bystrici dostala nový život v podobe rekonštrukcie a prístavby. Večný problém s parkovaním vyriešil nový parkovací dom.

15.02.2022

A tých bozkov bolo spolu 26!
V krátkom rozprávaní Vám opíšeme, ako sa to stalo. A je to celkom technicky vzrušujúci príbeh. Akcia prebehla počas realizácie obchvatu v Bratislave. 

16.12.2021
02.06.2021

Sú stavby, ktoré vždy dokážu prekvapiť a vytrhnúť nás (technológov) z letargie. V rámci výstavby bratislavského obchvatu sme dodávali betón na niekoľko konštrukčných druhov mostov.

19.03.2021

Ešte donedávna sme v Banskej Bystrici vyrábali veľa serióznych betónov pre náročného odberateľa v rámci dodávok na budovanie objektov protipovodňovej ochrany širšieho centra mesta, o ktorých sme vá

08.12.2020

V minulosti sme mali postavené rôzne podchody pre automobilovú dopravu, ale nemali sme podzemný kruhový objazd. Už ho máme, ešte nie je v prevádzke, ale v tomto čase už je dostavaný.

12.10.2020

V rámci projektu D4R7, ktorým sa pomaly končí vybudovanie južnej časti nultého obchvatu Bratislavy a časti južnej siete rýchlostných ciest spájajúcich západ a východ Slovenska, bolo realizovaných n

14.09.2020

Stavba rieši úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrežných protipovodňových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypúšťania vnútorných vôd počas prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajš

14.08.2020

Po tuneli Višňové, ktorý je najdlhším tunelom na Slovensku, sa zúčastňujeme aj na výstavbe najdlhšieho mosta na Slovensku v dĺžke 2.935 m, tento je súčasťou Bratislavského obchvatu D4 a R7,  na kto

16.06.2020

Aj v tomto roku pripravujeme nové maľby na našich betonárňach.

19.03.2020

Information on current measures related to the COVID-19 epidemic

Valid as of 18.03.2020