INFORMÁCIE - COVID 19

INFORMÁCIE - COVID 19

 

Platné k dátumu 1. 7. 2021

Vstup do vonkajších areálov našich prevádzok je povolený bez použitia respirátora, pokiaľ je možné zachovať odstup 2 m.
Použitie respirátora je povinné vo všetkých spoločných vnútorných priestoroch či administratívnych budovách. 

 


Opatrenia z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID-19

Aktualizované k 23. 9. 2020

Vážení obchodní partneri,

v súvislosti s prijatými opatreniami vlády a navrhnutými odporúčaniami Vás žiadame o súčinnosť pri ochrane zdravia našich i vašich zamestnancov a to ako v areáloch spoločnosti ZAPA – administratívne budovy, betonárne, dispečingy, štrkovne, tak i vo vnútorných a vonkajších  priestoroch vašich stavieb.

Stavebníctvo je jedna z mála komodít, ktoré nie sú obmedzené a zatiaľ ani nijako zásadne zasiahnuté, ale je to všetko na nás a na akceptácii BOZP i vo vzťahu k opatreniam v rámci COVID-19.

Preto prosíme:

Pri spoločnej  spolupráci nosme všetci ochranné pomôcky, ako sú rúška, respirátory, šatky a bez týchto ochranných pomôcok nevstupujte do areálov našich prevádzok.

Dodržujme doporučené rozostupy a to i v rámci preberania a podpisovania dodacích listov.

Na stavbách odporúčame, aby obidve strany mali k dispozícii svoje písacie potreby a nepožičiavali si ich.

V prípade, že na jednej zo strán dôjde k potvrdeniu nákazy COVID-19 prosím, informujme sa o tom okamžite bez časových zdržaní. Na našej strane môžete kontaktovať vedúceho betonárne, alebo obchodného zástupcu.

V prípade, že našu prevádzku navštívi akákoľvek osoba s príznakmi nákazy ako je napr. kašeľ, nemusí byť obslúžená.

Do priestoru dispečingu betonárne vstupuje vždy iba jedna osoba a to s ochranným rúškom.

Vo vonkajších  i vnútorných priestoroch spoločnosti ZAPA je zakázané fajčiť či vykonávať iné úkony, ktoré vyžadujú zloženie ochranného rúška, tzn. prosíme, aby ste v priestoroch ZAPA beton nekonzumovali jedlo a nápoje.

V prípade, že na niektorej zo stavieb nebudú dodržiavané základné pravidlá pre minimalizáciu vzájomného kontaktu, budeme musieť tieto situácie riešiť ďalšími opatreniami, o ktorých  vás  budeme vždy vopred informovať.

Stále platí odporúčanie použiť  na  hotovostnú platbu platobnú kartu. Platobnými terminálmi sú vybavené všetky naše betonárne.

Covid


Vopred ďakujeme za rešpektovanie vyššie uvedených pravidiel, ktoré nám pomôžu rýchlejšie prekonať túto neľahkú dobu.

 

 


Informácie o aktuálnych opatreniach v súvislosti s epidémiou COVID-19

Platné k 10. 9. 2020

V súvislosti s mimoriadnym opatrením Ministerstva zdravotníctva Vás žiadame, aby ste do priestoru administratívy, betonárne, dispečingu vstupovali jednotlivo a so zakrytými ústami a nosom

  • rúškom, respirátorom
  • šálom, šatkou

Lada Trakalová Stikarovská
Bezpečnostný technik

 


Informácie o aktuálnych opatreniach v súvislosti s epidémiou COVID-19

Platné k 22. 7. 2020

Aktuálne sú od 1. júla 2020 hygienické opatrenia uvoľnené a koncentrované na regionálnej úrovni.

Všetky naše betonárne sú v prevádzke bez akýchkoľvek obmedzení.

V rámci preventívnych opatrení našej skupiny neustále dodržiavame zavedené bezpečnostné a hygienické pravidlá. Pokiaľ je to možné, snažíme sa o dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti, vyžadujeme používanie dezinfekčných prostriedkov.  V rámci obchodných rokovaní doporučujeme obmedzenie osobného rokovania. Náš obchodný a technický tím je Vám k dispozícii poskytovať  všetky služby telefonicky či online.

Zavedené opatrenia sa s ohľadom na vývoj v regiónoch môžu meniť, o prípadných zmenách Vás budeme aktuálne informovať.
 


Platné k dátumu 18.3.2020

Informácie budú aktualizované podľa jednotlivých nariadení štátu a stavu v jednotlivých regiónoch.

Vážení obchodní partneri,
spoločnosť ZAPA beton prijala opatrenia v súvislosti s aktuálnou situáciou v SR za účelom ochrany zdravia našich zamestnancov, ale aj obchodných partnerov. Tieto opatrenia platia pre aktuálne obdobie a môžu sa s ohľadom na vývoj celoštátnej i regionálnej situácie meniť.

18. marca 2020

Kancelárie všetkých oddelení sú pre verejnosť uzavreté. Komunikácia prebieha výhradne telefonicky a v on-line prostredí (email).

K dnešnému dňu sú všetky naše betonárne v prevádzke a naši dispečeri aj naďalej prijímajú vaše objednávky na dodávky betónu, ktoré aktívne vybavujú. Aktuálne informácie vždy nájdete na našich www stránkach, alebo môžete volať regionálnym obchodným zástupcom.

Aj v tejto dobe sme pripravení vám poskytnúť obchodný a informačno-technologický servis, ale vyzývame vás, aby ste obmedzili osobný kontakt s našimi zamestnancami a používali diaľkovú komunikáciu.

V rámci zaistenia zdravia našich zamestnancov v prevádzke rušíme maloobchodný predaj, tzn., betón radi vyrobíme a dodáme, ale uprednostňujeme zabezpečenie dodávok našou dopravou. V prípade vašej dopravy vyzývame k maximálnej ohľaduplnosti a rešpektu  odporúčania vlády vo veci  nosenia rúšok. Do areálu betonárne sa nesmie vstúpiť bez ochranných pomôcok - rúška, rukavice.

Na betonárni prosím dodržujte odstup ako od našich pracovníkov - 2m, tiež od iných zákazníkov. Uprednostňujeme pri podpise dodacích listov, aby každý použil svoje vlastnú pero a minimalizoval tak počet kontaktov s DL. Prosím nepoužívajte spoločnú toaletu. Z dôvodu foriem prenosu vírusu COVID 19 odporúčame tiež ochranné okuliare.

Rovnaké opatrenia platí aj pre miesta stavby. Prosím rešpektujme aktuálnu situáciu, chráňme seba i svoje okolie tým, že opatrenia zaistíme spoločne aj na stavbách. Držte prosím bezpečnú vzdialenosť medzi stavebníkmi a našimi vodičmi mixov a čerpadiel, kontakt obmedzte na minimum len pri odovzdávaní dodacích listov. Zaistite stavebníkom rúška a rukavice. V prípade, že vodič príde na stavbu, kde nebudú prijaté tieto opatrenia, má nariadenie z takej nezabezpečenej stavby odísť.  Následné  reklamácie a sťažnosti zo strany zákazníka a stavby nebudú akceptované.

Ďalej pozastavujeme odbery formou hotovostnej platby na betonárni, alebo vodičmi na stavbe. Na každej našej prevádzke sú platobné terminály. Prosíme, využite možnosť vystavenia zálohovej faktúry v prípade zmluvných podmienok s hotovostnou platbou. Tu len upresňujeme, že zálohová faktúra je vždy vystavená len pre jednu z našich prevádzok a pre lepšiu kontrolu čerpania zložených finančných prostriedkov je vhodné mať zálohovú faktúru  podľa jednotlivých stavieb. O zálohovú faktúru môžete požiadať  dispečera, fakturačné oddelenie alebo svojho obchodného zástupcu. Betón vždy bude vydaný vo chvíli, keď dispečer bude mať potvrdenie, že finančné prostriedky sú pripísané na našom účte.

--------------------------------------

Ďakujeme, že nepozývate na schôdzky kolegov s osobami v karanténe, s respiračnými ťažkosťami, či do rizikových miest. My dbáme na to, aby naši zamestnanci dodržiavali všetky nariadené obmedzenia.

Celý obchodný a technický tím má nepretržitý prístup k internetu, môžu poskytnúť poradenstvo na základe fotografií či videa.

Ďakujeme všetkým za pochopenie a prajeme veľa zdravia.

Marco Duranda
Generálny riaditeľ
ZAPA beton SK s.r.o.