Buzzi Unicem

Buzzi Unicem SpA je talianska firma kótovaná na talianskej burze, ktorá vyrába cement, betón a ťaží kamenivo. Jej sídlo je v Casale Monferrato (provincia Alessandria), ktoré bolo kedysi známe ako "talianske hlavné mesto cementu" a ktoré leží cca 90 km od Turína.


Buzzi Unicem je jedným z najväčších výrobcov cementu na svete - prevádzkuje 35 cementární, 467 betonární a 24 štrkovní po celom svete (ku koncu roku 2016). V roku 2016 tvorila výroba celej skupiny 25 mil. ton cementu, 12 mil. m3 transportbetónu a 7 mil. ton kameniva.


V súčasnosti má firma Buzzi Unicem SpA - okrem Talianska - dcérske spoločnosti v Nemecku, Luxembursku, Holandsku, Poľsku, na Ukrajine, v Rusku, USA, Mexiku, Alžírsku, v Českej republike, na Slovensku a v Slovinsku a má celkom takmer 10 tisíc zamestnancov.

Historické míľniky

2017
Buzzi Unicem podpísal dohodu o kúpe 100 % akciového podielu Cementizillo SpA. Zillo je popredná skupina v oblasti cementu a transportbetónu na severovýchode Talianska. Spoločnosť prevádzkuje dve cementárne a približne 40 betonární. V roku 2016 činil predaj cementu a slinku Zilla zhruba 1,1 miliónov ton a výroba transportbetónu cca. 440 tisíc m3.

Corporación Moctezuma slávnostne otvorila druhú výrobnú linku v cementárni Apazapan. Vďaka tejto novej licencii sa zvýši celková ročná kapacita cementárne na 2,75 mil. ton cementu.

2016
Nový “Nanodur E80” získal Cenu inovácie betonárskeho priemyslu, ktorá bola Dyckerhoffe odovzdaná v priebehu Betonárskych dní (Betontage) 2016 v nemeckom Ulme.

Cementáreň v Stockertowne (USA) oslávila svoje 100-ročné výročie.

Unical prevzal riadenie betonárskeho podniku Monvil Beton, ktorý zahŕňa 8 stredísk a je najväčšou spoločnosťou tohto odvetvia v Miláne.

2015
Buzzi Unicem predal spoločnosti Sika svoj 50 % podiel v Addiment Italia.

Buzzi Unicem USA rozšíril svoju distribučnú sieť o 3 predejné terminály cementu (Rock Island v Illinois a Grandville a Elmiru v Michiganu).

...

2014
Dyckerhoff oslávil svoje 150. narodeniny. 

Bol založený v roku 1864 Wilhelmom Gustavom Dyckerhoffom a jeho synmi Gustavom a Rudolfom. Táto spoločnosť je jedným zo základných pilierov našej skupiny. 

Buzzi Unicem získal 100 % podiel na Uralcemente s cementárňou blízko Korkina, približne 40 km južne od Čeljabinsku, s výrobnou kapacitou 1,1 mil. ton ročne a bohatými zásobami surovín. Táto investícia zvýši ročnú výrobnú kapacitu Buzzi Unicem v Rusku na zhruba 4,5 mil. ton.


2013
Spoločnosť Buzzi Unicem dokúpila drobné akcionárske podiely na spoločnosti Dyckerhoff AG a stala se jej 100 % akcionárom.

2010
Dyckerhoff prevzal betonárenskú časť pridruženého podniku Sievert AG, s 30 betonárňami v Dolnom Sasku, Severnom Porýnsku - Vestfálsku a Sasku - Anhaltsku.

Oficiálne otvorenie novej cementárne v Apazapane (Veracruz, Mexiko) s ročnou výrobnou kapacitou 1,3 mil. ton cementu, pod hlavičkou našej pridruženej spoločnosti Corporación Moctezuma.


2009 - 2010
Pretrvávajúca ekonomická kríza viedla k značnému zníženiu hospodárskych výsledkov.

2009
Zahájené projekty vedúce k rozšíreniu aktivít v Selme (USA), Suchom Logu (Rusko), Esch-sur-Alzette (Luxembourg) a Apazapane (Mexiko). 

Do prevádzky bola uvedená nová cementáreň "River 7000" v St. Louis, Missouri.


2008
Úspešná akvizícia 35 % podielu na základnom kapitále dvoch cementární v Alžírsku v rámci privatizácie.

2007
Buzzi Unicem oslávil svoje 100. narodeniny.

Bol spustený projekt výstavby cementárne v Orenburgské oblasti, Rusko (35 km od hraníc s Kazachstánom) s ročnou kapacitou 2 mil. ton.


2004
Získanie kontroly nad základným kapitálom firmy Dyckerhoff AG. 

Buzzi Unicem uzatvorila so SACCI kúpnu zmluvu o predaji - prostredníctvom jej 100 % dcérskej spoločnosti Unical SpA - 30 % minoritného podielu v Betonval SpA, ktorá je už 70 % dcérskou spoločnosťou Buzzi Unicem, s aktivitami v oblasti transportbetónu, prevažne v Toskánsku.


2003
Pokračovala postupná akvizícia kontrolného balíku akcií Dyckerhoffu. 

Po dohode dosiahnutej medzi Sikou a HeildelbergCement o predaji ďalšieho 50 % podielu v Addiment Italia Srl zahájili Buzzi Unicem a Sika spoločné podnikanie v oblasti stavebnej chémie.


2002
Rodina Dyckerhoff predala 34 % kapitálu spojeného s hlasovacími právami v Dyckerhoff AG. Kupujúcimi boli Buzzi Unicem (10 %) a Banca IMI (24 %). Podiel Buzzi Unicem na hlasovacích právach v Dyckerhoff AG týmto vzrástol na 44 %.


2001
V rámci medzinárodnej diverzifikácie začala spolupráca s rodinou Dyckerhoff. Najskôr Buzzi Unicem získala 34 % na základnom kapitále Dyckerhoff AG. 

Uzatvorená zmluva s Laterlite SpA zahrňujúca integráciu oboch týchto skupín do sektoru výroby expandovaného ílu, ľahkého betónu a izolačných prvkov.


2000
Získanie 77 % akcií firmy UNIMED, Cementerie del Mediterraneo SpA, ktorá vznikla spojením firiem Cementeria di Augusta SpA a Cementeria di Barletta SpA.


1999
Došlo ku spojeniu firiem Fratelli Buzzi Cementi s ďalším tradičným talianskym výrobcom cementu spoločnosti Unicem SpA, podnikajúcim pod novým názvom Buzzi Unicem SpA. Nová firma bola kótovaná na talianskej burze a vlastnila 13 cementární v Taliansku, 5 v USA, 2 v Mexiku a zhruba 180 betonární v Taliansku.


1997
Pridružená spoločnosť Corporación Moctezuma otvorila novú, veľmi modernú cementáreň v Tepetzingu; dva roky potom bola zvýšená výrobná kapacita cementárne na 2,4 mil. ton/rok. 

Získaný minoritný podiel (30 %) na Cementi Moccia, so sídlom blízko Neapola.

Firmou Unicem bol prevzatý veľký podiel na Calcestruzzi SpA’s (Ravenna).


90. roky
Fratelli Buzzi Cementi postupne získali rozhodujúci podiel v Cementi Riva, so sídlom v Riva del Garda (Trento).
 

1990
Založený spoločný podnik Addiment Italia (50 % Fratelli Buzzi, 50 % Heidelberg Cement).
 

1987
Prevzatá firma Gabba & Miglietta so sídlom v Casale Monferrato.


1980
Členom koncernu sa stalo - s minoritným podielom - Bargero, jedna z najtradičnejších a najslávnejších cementárskych spoločností v oblasti.

1979
Začala expanzia firmy do zahraničia, a to spoločným podnikom Alamo Cement v San Antoniu, Texas, a následne v Mexiku prostredníctvom získaním podielu v Corporación Moctezuma s cementárňou v Jiutepecu (Cuernavaca) a betonárňami v Mexico City a Acapulcu. 

Súčasťou skupiny sa stala Cementi Alta Italia, so sídlom v Casale Monferrato.

1965
Podľa návrhu bratov Buzziových postavená cementáreň v Robilante (provincia Cuneo); v tom istom roku vstúpila skupina do sektoru transportbetónu, najskôr v oblasti Turína, potom v Miláne a Janove.

1923
Postavená druhá cementáreň v meste Casale Monferrato (provincia Alessandria), cca 14 km od Trina.

1907
Založenie firmy Fratelli Buzzi SpA bratmi Pietrom a Antoniom Buzzim – prvá cementáreň v meste Trino (provincia Vercelli).
 

Členovia spoločnosti